Home / Bibelemner / Mord

Mord

Mord er forbudt i Guds lov. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 5,17. ”Du skal ikke slå i hjel.”

I visse tilfeller kan det å la sitt sinne gå ut over andre regnes for mord. Det står i Bibelen, Matteus 5,21-22. ”Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.”