Πώς μπορούμε να βρούμε ειρήνη; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γίνε λοιπόν οικείος μαζί Του (με τον Θεό) και να είσαι σε ειρήνη. Έτσι θα έρθει σε σένα καλό." (Ιώβ 22: 21)

Η ειρήνη, μας συμφιλιώνει με το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού λοιπόν ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου πήραμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη στην οποία στεκόμαστε. Και έχουμε καύχηση στην ελπίδα της δόξας του Θεού." (Επιστολή προς Ρωμαίους 5: 1)

Η ειρήνη είναι ένα δώρο από το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ειρήνη αφήνω σε σας, ειρήνη τη δική μου δίνω σε σας. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζεται η καρδιά σας ούτε να δειλιάζει." (Ιωάννης 14: 27)

Η ειρήνη προέρχεται από την υπακοή στον νόμο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πολλή ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου. Και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα." (Ψαλμός 119: 165)

Η ειρήνη είναι ένας σημαντικός στόχος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επομένως λοιπόν ας ζητάμε εκείνα που είναι για την οικοδομή του ενός για τον άλλον." (Επιστολή προς Ρωμαίους 14: 19)

Η ειρήνη είναι ασφάλεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αφθονία στα παλάτια σου." (Ψαλμός 122: 67)

Μόλις βρούμε την ειρήνη, πώς μπορούμε να την κρατήσουμε; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται επάνω σε σένα, επειδή σε σένα έχει το θάρρος του. Έχετε το θάρρος σας στον Κύριο, πάντοτε. Επειδή στον Κύριο τον Θεό υπάρχει αιώνια δύναμη." (Ησαΐας 26: 34)

Η ευτυχία προέρχεται από την προσπάθεια μας να φέρουμε ειρήνη στις σχέσεις μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί. Επειδή αυτοί θα ονομαστούν γιοι του Θεού." (Ματθαίος 5: 9)