Pace

Cum pot găsi pacea?

Este scris în Biblie: Iov 22:21. “Imprieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.”

Pace înseamnă impăcare cu Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Romani 5:1. “Aşa dar, întrucât am fost îndreptăţiţi în ochii lui Dumnezeu, prin credinţa în promisiunile Sale, avem o pace reală cu El prin ceeace a făcut Cristos Domnul pentru noi” (NT pe înţelesul tuturor).

Pacea este un dar al lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ioan 14:27. “Vă las cu un dar: pacea minţii şi a inimii. Şi pacea pe care o dau Eu nu este instabilă ca pacea care o dă lumea. Deci nu vă tulburaţi şi nu vă temeţi” (NT pe înţelesul tuturor).

Pacea rezultă din ascultarea faţă de Legea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 119:165. “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se intâmplă nici o nenorocire.”

Pacea este un obiectiv vrednic de atins.

Este scris în Biblie: Romani 14:19. “Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră.”

Pacea este siguranţă.

Este scris în Biblie: Psalm 122:6-7. “Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă. Pacea să fie intre zidurile tale şi liniştea in casele tale domneşti!”

Când găsesc pacea, cum pot să o păstrez?

Este scris în Biblie: Isaia 26:3-4. “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se increde in tine. Încredeţi-vă in Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.”

Fericirea vine din lucrarea pentru stabilirea relaţiilor de pace.

Este scris în Biblie: Matei 5:9. “Fericiţi sunt cei care urmăresc pacea! Ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).