Frid

Hur kan jag finna frid? Bibeln säger i Job 22:21  Försona dig med honom, så går allt väl och lyckan skall stå dig bi.

Frid kommer av att ställa allt till rätta med Gud. Bibeln säger i Romarbrevet 5:1  Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Frid är en gåva från Gud. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:27  Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Frid kommer av att lyda Guds lag. Bibeln säger i Psalm 119:165  De som älskar din lag är fullkommligt trygga, inget kan få dem att falla.

Frid är något väl värt att söka. Bibeln säger i Romarbrevet 14:19  Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen.

Frid är trygghet. Bibeln säger i Psalm 122:6-7  Be om välgång för Jerusalem!  Må de som älskar dig leva i trygghet. Må välgång råda inom dina murar, trygghet i dina palats.

Hur kan jag bevara friden? Bibeln säger i Jesaja 26:3-4  Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.

Lycka kommer av att arbeta för fridsamma relationer. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:9  Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.