Home / Bibelemner / Fred

Fred

Fred Hvordan kan jeg finne fred? Det står i Bibelen, Job 22,21. ”Forlik deg nå med ham [Gud] og hold fred, så vil lykken vende tilbake til deg.”

Man får fred ved å gjøre opp med Gud. Det står i Bibelen, Romerne 5,1. ”Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”

Fred er en gave fra Gud. Det står i Bibelen, Johannes 14,27. ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.”

Når vi handler etter Guds vilje får vi hans fred i hjertet. Det står i Bibelen, Salmene 119,165. ”De som elsker din lov, har fred og lykke, ingen ting får dem til å snuble.”

Å oppnå fred, eller skape fred, er et godt mål å sette seg. Det står i Bibelen, Romerne 14,19. ”Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet.”

Fred gir sikkerhet i hjertet. Det står i Bibelen, Salmene 122,6-7. ”Be om fred for Jerusalem! Måtte de som elsker deg, leve trygt! Måtte fred få råde bak dine murer, trygghet i dine borger!”

Når jeg har funnet freden, hvordan holder jeg på den? Det står i Bibelen, Jesaja 26,3-4. ”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe.”

Vi blir glade og lette til sinns når vi skaper fred med andre mennesker. Det står i Bibelen, Matteus 5,9. ”Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.”