Εκδίκηση

Η εκδίκηση πρέπει να αφεθεί στα χέρια του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγαπητοί, μην εκδικείτε τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή, επειδή είναι γραμμένο: «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση λέει ο Κύριος.»" (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 19) "Μην πεις: Θα ανταποδώσω κακό. Περίμενε τον Κύριο και θα σε σώσει." (Παροιμίες 20: 22)

Πρέπει να αντισταθούμε στην εκδίκηση για χάρη της αγάπης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ακούσατε ότι ειπώθηκε: «Μάτι αντί για μάτι και δόντι αντί για δόντι». Εγώ όμως σας λέω, μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλ’ όποιος σε ραπίσει στο δεξί σου σαγόνι, στρέψε σε αυτόν και το άλλο." (Ματθαίος 5: 38 – 39)

Να μην χαίρεσαι, όταν σκοντάφτει ο εχθρός σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Στην πτώση του εχθρού σου μην χαρείς και στο γλίστρημά του ας μην χαρεί η καρδιά σου. Μήπως κάποτε ο Κύριος δει και αυτό φανεί κακό στα μάτια Του και μεταστρέψει τον θυμό Του από αυτόν." (Παροιμίες 24: 17 – 18)