Home / Bibelemner / Hevn

Hevn

Vi bør overlate hevnen til Gud. Det står i Bibelen, Romerne 12,19. ”Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.”

Vi bør unngå å ta hevn og heller vise kjærlighet og overbærenhet. Det står i Bibelen, Matteus 5,38-39. ”Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”

La være å juble når din fiende opplever nederlag. Det står i Bibelen, Ordspråkene 24,17-18. ”Gled deg ikke når din fiende faller, du skal ikke juble når han stuper, for at Herren ikke skal se deg med mishag og vende sin vrede fra ham.”