Εμπιστοσύνη

Να εμπιστεύεσαι το Θεό, και όχι τη δική σου ευφυΐα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου· σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε αυτόν, κι αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου.” Παροιμίες 3:5,6

Εμπιστοσύνη σημαίνει να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα κάνει ακριβώς αυτό που λέει ότι θα κάνει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "τώρα, όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού, έχοντας τη μαρτυρία του νόμου και των προφητών: δικαιοσύνη, όμως, του Θεού, διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό προς όλους κι επάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν· επειδή, δεν υπάρχει διαφορά.” (Ρωμαίους 3:21,22)

Η τέλεια ειρήνη είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης μας προς το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: " Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται επάνω σε σένα, επειδή, σε σένα έχει το θάρρος του.” Ησαΐας 26:3