Home / Bibel ämnen / Tillit

Tillit

Lita på Gud och inte på dina egna fina idéer. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:5-6   Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.

Tillit är att lita på att Gud skall göra vad han har sagt i sitt ord. Bibeln säger i Romarbrevet 3:21-24   Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Fullkomlig frid kommer av att lita på Gud. Bibeln säger i Jesaja 26:3-4   Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.