Home / Bibelemner / Tillit

Tillit

Stol på Gud, ikke på egne ideer som kan virke smarte i utgangspunktet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,5-6. ”Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.”

Tillit er å tro at Gud vil gjøre som han lover. Det står i Bibelen, Romerne 3,21-22. ”Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell.”

Fullkommen fred i hjertet kommer av tillit til Gud. Det står i Bibelen, Jesaja 26,3.4. ”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe.”