Home / Subiecte biblice / Încredere

Încredere

Încrede-te în Dumnezeu şi nu în ideile tale strălucite.

Este scris în Biblie: Proverbe 3:5-6. “Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.”

Încrederea este credinţa că Dumnezeu va face exact ceeace El zice că va face.

Este scris în Biblie: Romani 3:21-22. “ Dar acum, s-a arătat o neprihănire de la Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc Legea şi Profeţii. Această neprihănire vine prin credinţa în Isus Cristos şi pentru toţi care cred. Nu este nici o deosebire. (NT pe înţelesul tuturor).

“Dar acum Dumnezeu ne-a arătat o altă cale spre ceruri – nu prin “a fi destul de bun” sau prin încercarea de a ţine legile Sale, ci printr-o cale nouă (deşi în realitate nu e nouă, deoarece Scripturile au vorbit despre ea demult). Acum Dumnezeu spune că El ne primeşte şi ne achit㠖 ne declar㠓fără

vin㔠– dacă ne încredem în Hristos ca să ne îndepărteze păcatele noastre. Şi noi toţi putem fi mântuiţi în acest fel, prin venirea la Hristos, n-are importanţă cine suntem noi sau cine am fost” (Traducerea engleză TLB).

Pace desăvârşită rezultă din încrederea în Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 26:3. “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.”