Επιμονή

Η επιμονή αποκαλύπτει τους αληθινούς πιστούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας του ονόματός μου και εκείνος που θα έχει υπομείνει μέχρι τέλους, θα σωθεί." (Μάρκος 13: 13)

Η επιμονή αποκαλύπτει την αληθινή πίστη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Χριστός, όμως, ως υιός επάνω στο δικό του οίκο· του οποίου εμείς είμαστε το οίκο, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιο το θάρρος και το καύχημα της ελπίδας." (Επιστολή προς Εβραίους 3: 6)

Υπάρχει η υπόσχεση για νίκη σε εκείνους που επιμένουν στην πίστη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι το έχω αποκτήσει. Αλλά ένα πράγμα κάνω, λησμονώντας μεν όσα βρίσκονται πίσω, επεκτεινόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά, τρέχω προς τον σκοπό, για το βραβείο της άνω κλήσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 3: 13 – 14)