Home / Bibel ämnen / Uthållighet

Uthållighet

Gud ger uthållighet till dem som tror. Bibeln säger i Markusevangeliet 13:13   Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Uthållighet avslöjar äkta tro. Bibeln säger i Hebreerbrevet 3:6”Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.”

Seger utlovas till alla som håller ut. Bibeln säger i Filipperbrevet 3:13-14   Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.