Home / Bibelemner / Utholdenhet

Utholdenhet

En som virkelig tror, har stor utholdenhet. Det står i Bibelen, Markus 13,13. ”Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.”

Ekte tro synes i form av utholdenhet. Det står i Bibelen, Hebreerne 3,6. ”Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet.”

De som holder ut har fått et løfte om seier. Det står i Bibelen, Filipperne 3,13-14. ”Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.”