Ευαγγελισμός

Πώς μπορούν οι Χριστιανοί να συμμετέχουν στην κήρυξη του Ευαγγελίου; Πρέπει προσωπικά να είναι υπεύθυνοι, για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε λέει στους μαθητές του: Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως είναι λίγοι· παρακαλέστε, λοιπόν, τον κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες στον θερισμό του." (Ματθαίος 9:37 – 38)

Η κήρυξη του Ευαγγελίου είναι μια παγκόσμια εργασία για όλους τους Χριστιανούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάνετε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και να, εγώ είμαι μαζί σας σε όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν." (Ματθαίος 28:19 – 20)

Το να μοιραζόμαστε την πίστη μας στον Ιησού Χριστού πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…το μυστήριο που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες και από τις γενεές, τώρα όμως φανερώθηκε στους αγίους του, στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη, που είναι ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας· τον οποίο εμείς κηρύττουμε νουθετώντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με κάθε σοφία, για να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειον εν Χριστώ Ιησού· στο οποίο και κοπιάζω, διεξάγοντας αγώνα σύμφωνα με την ενέργεια που ενεργείται μέσα μου με δύναμη." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 1:26 – 29)

Το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να κηρυχθεί παντού προτού να έρθει ο Ιησούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη· και τότε θα ‘ρθει το τέλος." (Ματθαίος 24: 14)

Δεν είναι απαραίτητο να είσαι εξεζητημένο, ιδιαίτερα μορφωμένο άτομο, για να βοηθήσεις άλλους να γνωρίσουν τον Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αδελφοί, κι εγώ, όταν ήρθα σε σας, ήρθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττοντας σε σας τη μαρτυρία του Θεού. Επειδή αποφάσισα να μην ξέρω ανάμεσά σας τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό, κι αυτόν σταυρωμένον. Κι εγώ ήρθα σε σας με ασθένεια, και με φόβο και με πολύ τρόμο. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονταν με καταπειστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος και δύναμης· ώστε η πίστη σας να είναι όχι διαμέσου της σοφίας των ανθρώπων, αλλά διαμέσου της δύναμης του Θεού." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 2: 1 – 5)

Καλούμαστε να είμαστε αντιπρόσωποι του Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είμαστε πρεσβευτές, λοιπόν, υπέρ του Χριστού, ωσάν ο Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος εμάς· δεόμαστε, λοιπόν, υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με τον Θεό." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 5: 20)

Το Ευαγγέλιο μιλά για τον Κύριο, αλλά και μας προτρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλον τον κόσμο και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση… Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον." (Μάρκος 16: 15 και Ιωάννης 13: 35)

Ευαγγελισμός σημαίνει κάτι περισσότερο από κήρυγμα και μαρτυρία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου· επειδή ο Κύριος με έχρισε, για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς· με απέστειλε, για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους και άνοιγμα δεσμωτηρίου στους δέσμιους." (Ησαΐας 61: 1)