Home / Bibelemner / Evangelisme

Evangelisme

Hvilken oppfordring gir Jesus til alle kristne med hensyn til evangelisme? Han ber alle kristne ta personlig ansvar for at de bringer evangeliet videre til andre. Det står i Bibelen, Matteus 9,37-38. ”Han sa da til disiplene: ”Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeiderne for å høste inn grøden hans”.”

Evangelisme er et verdensomspennende arbeid som omfatter alle kristne. Det står i Bibelen, Matteus 28,19-20. ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere i alle dager inntil verdens ende.”

Kristne skal gjøre det til sin livsstil å fortelle andre om Jesu kjærlighet. Det står i Bibelen, Kolosserne 1,26-29. ”...den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet! Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette mål arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.”

De gode nyhetene om frelsen skal forkynnes til alle før Jesus kommer tilbake. Det står i Bibelen, Matteus 24,14. ”Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Du trenger ikke være en høyt utdannet og dypsindig person for å kunne fortelle andre om Jesus. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 2,1-5. ”Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.”

Jesus kaller på oss til å være hans representanter. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 5,20. ”Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud!”

Evangelisme er å forteller andre om Gud, men det er også å leve ut sannheten i sitt liv. Det står i Bibelen, Markus 16,15 og Johannes 13,35. ”Og han sa til dem: ”Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!” ”Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.”

Evangelisme er også mer enn å forkynne og vitne for andre. Det står i Bibelen, Jesaja 61,1. ”Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker.”