Home / Subiecte biblice / Evanghelism

Evanghelism

Cum pot creştinii să fie implicaţi în evanghelism? Ei trebuie să fie personal responsabili de a împărtăşi Evanghelia.

Este scris în Biblie: Matei 9:37-38. “Atunci a zis ucenicilor Săi: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”

Evanghelismul este o lucrare mondială pentru toţi creştinii.

Este scris în Biblie: Matei 28:19-20.”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

A împărtăşi pe Isus Hristos trebuie să fie lucrarea unei vieţi întregi.

Este scris în Biblie: Coloseni 1:28-29. “Aşa că oriunde mergem, le vorbim despre Cristos tuturor celor care sunt dispuşi să asculte, prevenindu-i şi învăţându-i cum ştim mai bine. Vrem să putem înfăţişa pe fiecare lui Dumnezeu ca desăvârşit, pe baza a ceea ce a făcut Cristos pentru fiecare din ei. Aceasta e misiunea mea şi eu mi-o pot îndeplini doar fiindcă energia sublimă a lui Cristos acţionează în mine” (NT pe înţelesul tuturor).

Vestea cea bună trebuie predicată oriunde, înaintea venirii lui Isus.

Este scris în Biblie: Matei 24:14. “Iar Vestea Bună despre Impărăţie se va predica în toată lumea, astfel încât toate naţiunile o vor auzi şi, atunci, în cele din urmă, va veni sfârşitul” (NT pe înţelesul tuturor).

Nu e nevoie să fii o persoană cu o educaţie înaltă şi sofisticată pentru a împărtăşi pe Isus.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 2:1-5. “Scumpi fraţi, chiar eu, când am venit la voi prima dată, n-am făcut uz de cuvinte alese şi idei geniale pentru a vă transmite mesajul lui Dumnezeu. Căci mă hotarâsem să vă vorbesc doar despre Isus Hristos şi moartea Sa pe cruce. Am venit la voi timorat - plin de timiditate şi tremurând. Iar predicile mele erau foarte simple, nu cu prea multă oratorie şi înţelepciune omenească; dar cuvintele mele erau pătrunse de puterea Duhului Sfânt, dovedindu-le celor care le auzeau că mesajul vine de la Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Suntem chemaţi să fim reprezentanţii lui Isus.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 5:20. “Noi suntem ambasadorii lui Cristos. Dumnezeu Se foloseşte de noi pentru a vă vorbi: noi vă rugăm fierbinte, aşa cum v-ar ruga Însuşi Cristos, să primiti dragostea ce v-o oferă El: împăcaţi-vă cu Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Evanghelism înseamnă să vorbeşti pentru Domnul, dar şi să fii model pentru adevăr.

Este scris în Biblie: Marcu 16:15. “Şi apoi le spuse: “Voi trebuie să mergeţi în toată lumea şi să predicaţi Evanghelia tuturor de pretutindeni” (NT pe înţelesul tuturor).

Ioan 13:35. “Dragostea fierbinte dintre voi va demonstra lumii că sunteţi ucenicii Mei” (NT pe înţelesul tuturor).

Evanghelismul este mai mult decât predicare şi mărturisire.

Este scris în Biblie: Isaia 61:1. “Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea.”