Home / Θέματα της Αγίας Γραφής / Ηγετικές Ικανότητες

Ηγετικές Ικανότητες

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες μεταβιβάζουν την εξουσία και εκτιμούν την εργασία των άλλων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο και να, το είχαν κάνει, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής τους ευλόγησε." (Έξοδος 39: 43)

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες αναγνωρίζουν τα όρια τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κατά τον καιρό εκείνο είπα (ο Μωυσής) σε σας λέγοντας: δεν μπορώ εγώ μόνος μου να σας βαστάζω." (Δευτερονόμιο 1: 9)

Οι αληθινοί ηγέτες είναι υπηρέτες των άλλων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εκείνος (ο Ιησούς) είπε σε αυτούς: οι βασιλιάδες των εθνών τα κυριεύουν κι αυτοί που τα εξουσιάζουν, ονομάζονται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι. Αλλ’ ο μεγαλύτερος μεταξύ σας, ας γίνει ο μικρότερος. Και ο προϊστάμενος, όπως αυτός που υπηρετεί." (Λουκάς 22: 25)

Οι ηγέτες πρέπει να είναι υπόδειγμα επιμελούς εργασίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε σύμφωνα με τη δύναμή σου. Επειδή δεν υπάρχει πράξη ούτε λογισμός ούτε γνώση ούτε σοφία, στον άδη όπου πηγαίνεις." (Εκκλησιαστής 9: 10)

Να φέρεσαι στους υφισταμένους σου όπως θα ήθελες να σου φέρονται και εσένα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε σας, κάνετε κι εσείς τα ίδια σε αυτούς." (Λουκάς 6: 31)

Το να είσαι ηγέτης δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά μην τα παρατήσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "εσείς όμως ενδυναμώνεστε και ας είναι χαλαρωμένα τα χέρια σας, επειδή στο έργο σας θα υπάρξει μισθός." (Χρονικών Β΄ 15: 7)

Ένας καλός ηγέτης υπακούει στις κατευθύνσεις που του δίνει ο Θεός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και τα αυτιά σου θα ακούνε από πίσω σου έναν λόγο, που θα λέει: Αυτός είναι ο δρόμος, περπατάτε επάνω σε αυτόν. Όταν στρέφεστε προς τα δεξιά κι όταν στρέφεστε προς τα αριστερά." (Ησαΐας 30: 21)

Πως θα πρέπει να είναι ένας ηγέτης της εκκλησίας του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πιστός ο λόγος: αν κάποιος ορέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Ο επίσκοπος λοιπόν πρέπει να είναι άμεμπτος, άνδρας μιας γυναίκας, άγρυπνος, σώφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής, αλλ’ επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνώντας καλά το δικό του σπίτι, έχοντας τα παιδιά του σε υποταγή με κάθε σεμνότητα. (επειδή αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνάει τη δική του οικογένεια, πως θα επιμεληθεί την εκκλησία του Θεού;) να μην είναι νεοκατήχητος, για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει μάλιστα αυτός να έχει και καλή μαρτυρία από τους έξω, για να μην πέσει σε ονειδισμό και παγίδα του διαβόλου." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 3: 1 - 7)

Υπάρχει βοήθεια για τον ηγέτη που αισθάνεται ανεπαρκής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εάν όμως κάποιος από σας είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει. Και θα του δοθεί." (Επιστολή Ιακώβου 1: 5)

Οι καλοί ηγέτες προγραμματίζουν εκ των προτέρων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει έναν πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία, για να τον αποτελειώσει; Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον αποτελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον περιπαίζουν, λέγοντας ότι: Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να κτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει." (Λουκάς 14: 28 – 30)

Ένας καλός ηγέτης επιδιώκει τη συμβουλή των άλλων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματαιώνονται. Μέσα στο πλήθος όμως των συμβούλων στερεώνονται." (Παροιμίες 15: 22)

Ένας καλός ηγέτης πρέπει να έχει υπομονή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο δυνατός. Κι αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα του παρά αυτός που εκπορθεί μια πόλη”. (Παροιμίες 16: 32)