Home / Bibelemner / Lederskap

Lederskap

En effektiv leder fordeler oppgaver og anerkjenner andres innsats. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 39,43. ”Moses så på alt det som var gjort, og se, nå var det fullført. Slik som Herren hadde befalt, hadde de gjort det. Og Moses velsignet dem.”

Gode ledere tar hensyn til sine egne begrensninger. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 1,9. ”Den gang sa jeg til dere: ”Jeg kan ikke alene greie strevet med dere”.”

En god leder tjener også andre. Det står i Bibelen, Lukas 22,25-26. ”Da sa han til dem: ”Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem, kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener”.”

Ledere bør selv gå fram med et godt eksempel på målrettet arbeid. Det står i Bibelen, Forkynneren 9,10. ”Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket, som du går til, er det verken arbeid eller plan, verken kunnskap eller visdom.”

Oppfør deg mot de du er leder for, slik du ønsker å bli behandlet. Det står i Bibelen, Lukas 6,31. ”Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjør mot dem.”

Til tider kan det være meget krevende å være en leder, men ikke gi opp. Det står i Bibelen, 2. Krønikebok 15,7. ”Men dere skal være ved godt mot og ikke la hendene synke! Dere får nok lønn for det dere gjør.”

En god leder hører på Guds veiledning. Det står i Bibelen, Jesaja 30,21. ”Og dine ører skal høre et ord som lyder bak deg når dere vil vike av til høyre eller venstre: ”Dette er veien, på den skal dere gå!””

Hvordan skal en god menighetsleder være? 1. Timoteus 3,1-7. ”Dette er et troverdig ord: Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare.”

Det finnes hjelp for ledere som føler at de ikke strekker til. Det står i Bibelen, Jakob 1,5. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser.”

Gode ledere legger langsiktige planer. Det står i Bibelen, Lukas 14,28-30. ”Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ”Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det”.”

En klok leder søker gode råd hos andre. Det står i Bibelen, Ordspråkene 15,22. ”Uten rådslagning mislykkes planene, men når mange gir råd, har de fremgang.”

En god leder må være tålmodig. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,32. ”En sindig mann er bedre enn en helt; den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.”