Home / Subiecte biblice / Conducere

Conducere

Conducătorii adevăraţi apreciază munca altora.

Este scris în Biblie: Exodul 39:43. “Moise a cercetat toate lucrările; şi iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat.”

Adevăraţii conducători îşi recunosc limitele.

Este scris în Biblie: Deuteronom 1:9. “În vremea aceea, v-am spus: “Eu nu vă pot purta singur.”

Adevăraţii conducători sunt slujitorii tuturor.

Este scris în Biblie: Luca 22: 25-26. “Isus le spuse: “În lumea aceasta regii şi oamenii cei mari poruncesc robilor, iar robii, vor nu vor, trebuie să execute! Dar între voi, conducătorul vostru va fi acela care vă slujeşte cel mai bine” (NT pe înţelesul tuturor).

Conducătorii trebuie să fie exemple în lucrul greu.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 9:10. “Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”

Tratează pe subalterni tot aşa cum şi tu doreşti să fii tratat.

Este scris în Biblie: Luca 6:31. “Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.”

A fi un lider nu e totdeauna uşor, dar nu renunţa.

Este scris în Biblie: 2Cronici 15:7. “Voi dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

Un conducător bun ascultă la direcţiile date de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 30:21. “Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: “Iată drumul, mergeţi pe el!”

Cum trebuie să fie un conducător al Bisericii lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: 1Timotei 3:1-7. “Adevărat este cuvântul acesta: “Dacă râvneşte cineva să fie episcop (priveghetor), doreşte un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici betiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copii în supunere cu toată cuviinţa. Căci dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.”

Există ajutor pentru liderul care se simte necorespunzător.

Este scris în Biblie: Iacov 1:5. “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată.”

Conducătorul bun îşi face planul dinainte.

Este scris în Biblie: Luca 14:28-30. “Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca sa vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi şi toţi cei ce-l vor vedea, să înceapă să râdă de el şi să zică: “Omul acesta a început să zidească şi n-a putut isprăvi.”

Un bun conducător caută sfatul altora.

Este scris în Biblie: Proverbe 15:22. “Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.”

Un bun conducător trebuie să aibă răbdare.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:32. “Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.”