Home / Bibel ämnen / Ledarskap

Ledarskap

Vilken ledarskapsprincip finner vi i Bibeln? Att fördela arbetsbördan. Bibeln säger i    2 Moseboken 18:21   Men du skall utse några bland folket, dugande och gudfruktiga män, pålitliga och redbara, och sätta dem att leda grupper på tusen eller hundra eller femtio eller tio.

Ledarskap är en av Guds gåvor, inte minst i kristna sammanhang. Bibeln säger i Romarbrevet 12:6-8   Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Effektiva ledare övervakar och visar uppskattning för andras arbete. Bibeln säger i    2 Moseboken 39:43   När Mose såg att verket var fullbordat och att de hade utfört allt så som Herren hade befallt, välsignade han dem.

Effektiva ledare inser sina egna begränsningar. Bibeln säger i 5 Moseboken 1:9   Vid samma tid sade jag till er: ”Ensam orkar jag inte bära er.”

Verkliga ledare är tjänare. Bibeln säger i Lukasevangeliet 22:25-26   Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.

Ledare bör visa gott föredöme i sitt arbete. Bibeln säger i Predikaren 9:10   Allt vad du kan göra skall du göra med kraft, ty i dödsriket, dit du går, finns varken handling eller mening, vetande eller vishet.

Behandla dina underlydande som du själv vill bli behandlad. Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:31   Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.

Det är inte alltid lätt att vara ledare, men ge inte upp. Bibeln säger i 2 Krönikeboken 15:7 ”Men ni skall vara starka och inte tappa modet, ni skall få lön för er möda.”

En god ledare söker Guds ledning. Bibeln säger i Jesaja 30:21   och lyssna på dina vägvisare som säger: ”Här är vägen, följ den!” när ni vill vika av åt höger eller vänster.

Hur bör en ledare för Guds församling vara? Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 3:1-7  Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

Det finns hjälp för ledare som känner sig otillräckliga. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5 ”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Goda ledare planerar väl. Bibeln säger i Lukasevangeliet 14:28-30   Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt!

En god ledare söker råd hos andra. Bibeln säger i Ordspråksboken 15:22   Utan överläggning går en plan om intet, med många rådgivare lyckas den.

En god ledare måste ha tålamod. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:32   Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre behärska sig själv än inta en stad.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.