Συχνά ο Θεός μιλά σε μας με μια ήσυχη και ήρεμη φωνή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και είπε: Βγες έξω και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο. Και να, ο Κύριος διάβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Και ύστερα από τον άνεμο, σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον σεισμό. Και ύστερα από τον σεισμό, φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Και μετά τη φωτιά, ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του με τη μηλωτή του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Και να, ακούστηκε σε αυτόν μια φωνή, που έλεγε: Τι κάνεις εδώ Ηλία;" (Α΄ Βασιλειών 19: 11 – 13)

Μερικές φορές μπορούμε καλύτερα να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο του Θεού, όταν είμαστε ήρεμοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα υψωθώ ανάμεσα στ έθνη. Θα υψωθώ στη γη." (Ψαλμός 46: 10)

Αισθανόμαστε δυνατοί όταν είμαστε ήρεμοι μπροστά στο Θεό. Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ: Στην επιστροφή και ανάπαυση θα σωθείτε. Στην ησυχία και πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας…" (Ησαΐας 30: 15)

Η δικαιοσύνη επιφέρει ειρήνη και ήρεμη εμπιστοσύνη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη. Και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα." (Ησαΐας 32: 17 – 18)

Η σιωπή είναι μια κατάλληλη έκφραση σεβασμού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Κύριος όμως είναι στον άγιο ναό Του. Σωπά μπροστά Του ολόκληρη η γη." (Αββακούμ 2: 20)