Home / Bibel ämnen / Stillhet

Stillhet

Ofta talar Gud till oss med en stilla och lugn röst. Bibeln säger i 1 Kungaboken 19:11-13   Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade: ”Varför är du här, Elia?”

Ibland kan vi bäst känna igen Guds storhet i stillhet. Bibeln säger i Psalm 46:11 Lugn! Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden.

Det finns kraft i stillheten. Bibeln säger i Jesaja 30:15   Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.  - Men ni ville inte.

Rättfärdighetens frukt är frid och trygghet. Bibeln säger i Jesaja 32:17 Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig ro och trygghet.

Att vara stilla inför Gud är ett uttryck för vördnad. Bibeln säger i Habackuk 2:20   Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.