Home / Subiecte biblice / Linişte

Linişte

Adesea Dumnezeu ne vorbeşte într-un glas liniştit.

Este scris în Biblie: 1Împăraţi 19:11-13. “Domnul i-a zis: “Ieşi şi stai pe munte înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire. Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stătut la gura peşterii. Şi un glas I-a vorbit, zicând: “Ce faci tu aici, Ilie?”

Când suntem liniştiţi, putem să recunoaştem cel mai bine maiestatea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalm 46:10. “Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”

În linişte există putere.

Este scris în Biblie: Isaia 30:15. “Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: “În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.”

Neprihănirea produce pace şi liniştea încredere.

Este scris în Biblie: Isaia 32:17-18. “Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi li niştite.”

Liniştea este expresia proprie a adorării şi veneraţiei.

Este scris în Biblie: Habacuc 2:20. “Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!”