Home / Bibelemner / Stillhet

Stillhet

Gud taler ofte til oss med en stille og rolig stemme. Det står i Bibelen, 1. Kongebok 19,11-13. ”Da sa Herren: ”Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn!” Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser; men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Da lød det en røst som sa: ”Hva vil du her, Elia?””

Noen ganger er det enklere å kjenne Guds makt og nærhet når vi er stille. Det står i Bibelen, Salmene 46,11. ”Stans og innse at jeg er Gud! Jeg er opphøyet over folkene, opphøyet på jorden.”

Det er styrke i stillhet. Det står i Bibelen, Jesaja 30,15. ”Så sa Herren Gud, Israels Hellige; ”Hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være”.”

Rettferdighet gir stillferdig og sikker ro. Det står i Bibelen, Jesaja 32,17-18. ”Rettferdigheten skal bringe fred, dens frukt blir evig ro og trygghet. Mitt folk skal bo i et fredelig land, i trygge hjem, der en sorgfritt kan hvile.”

Ærbødighet kan godt uttrykkes i stillhet. Det står i Bibelen, Habakkuk 2,20. ”Herren er sitt hellige tempel; vær stille for ham, all jorden!”