Το θάρρος πρέπει να βασίζεται στη δύναμη του Κυρίου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γίνεστε ανδρείοι και έχετε θάρρος, μη φοβάστε, ούτε να δειλιάζετε από μπροστά τους· επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι που πορεύεται μαζί σου· δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει." (Δευτερονόμιο 31:6)