Curaj

Curajul trebuie să fie întemeiat pe puterea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Deuteronom 31:6. “Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.”