Home / Bibel ämnen / Frimodig

Frimodig

Frimodighet har sin grund i Guds kraft. Bibeln säger i 5 Moseboken 31:6”Var tappra och starka! Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...