Odvaha

Odvaha vyrůstá ze síly Boží. Je to napsáno v Bibli v Deuteronomiu 31,6: „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“