Θαύματα

Τα θαύματα μας υπενθυμίζουν ότι τίποτε δεν είναι δύσκολο για το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατό ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γιοι Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σ’ αυτούς τοίχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους." (Έξοδος 14: 21 – 22)

Τα θαύματα εστιάζουν την προσοχή στη δύναμη και τη Θεότητα του Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτήν την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν σ’ αυτόν οι μαθητές του." (Ιωάννης 2: 11)

Το γεγονός πως κάποιος δέχεται το θαύμα δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και η προσωπική πίστη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες· μακάριοι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Και πολλά άλλα θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο. Τούτα όμως γράφτηκαν, για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά του." (Ιωάννης 20: 29 – 31)

Τα θαύματα τεκμηρίωσαν την αποστολή της πρώτης εκκλησίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Συγκεντρωνόταν δε και ένα πλήθος από τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς κι εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα· οι οποίοι όλοι θεραπεύονταν." (Πράξεις 5: 16)

Ενώ τα θαύματα είναι ένα σημάδι της δράσης του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί ο Σατανάς μπορεί επίσης να εκτελέσει θαύματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει επίσης: "…επειδή είναι πνεύματα δαιμόνων, που εκτελούν σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλιάδες της γης και ολόκληρης της οικουμένης, για να τους συγκεντρώσουν στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας, του Θεού του Παντοκράτορα." (Αποκάλυψη 16: 14)