Minuni

Minunile ne aduc aminte că nimic nu e prea greu pentru Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Exodul 14:21-22. “Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea şi apele s-au despărţit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.”

Minunile ne îndreaptă atenţia la puterea şi divinitatea Domnului Isus.

Este scris în Biblie: Ioan 2:11. “Minunea aceasta din Cana Galileii a fost prima demonstraţie publică a puterii Sale cereşti pe care a făcut-o Isus. Şi ucenicii Săi au crezut că într-adevăr El era Mesia” (NT pe înţelesul tuturor).

Minunea nu anulează nevoia de credinţă personală.

Este scris în Biblie: Ioan 20:29-31. “Atunci Isus îi spuse: “Tu crezi fiindcă M-ai văzut, dar mai binecuvântaţi sunt aceia care nu M-au văzut şi totuşi cred.” Ucenicii lui Isus au asistat la multe alte minuni, pe lângă cele scrise în cartea aceasta, dar cele de faţă au fost consemnate pentru ca voi să credeţi că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând în El, să aveţi Viaţa” (NT pe înţelesul tuturor).

Minunile adevereau lucrarea Bisericii primare.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 5:16. “Veneau foarte mulţi şi din suburbiile Ierusalimului, aducându-şi bolnavii din familie şi pe cei posedaţi de demoni; şi toţi, până la unul, erau vindecaţi” (NT pe înţelesul tuturor).

În timp ce minunile sunt un semn al lucrării lui Dumnezeu, trebuie să fim în alertă, căci şi Satana poate face minuni.

Este scris în Biblie: Apocalips 16:14. “Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.”