Home / Bibelemner / Mirakler

Mirakler

Mirakler minner oss på at Gud har makt til å gjøre alt. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 14,21-22. ”Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider.”

Mirakler var med på å gjøre oppmerksom på Jesu makt og guddommelighet. Det står i Bibelen, Johannes 2,11. ”Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.”

Mirakler kan aldri erstatte behovet for en personlig tro. Det står i Bibelen, Johannes 20,29-31. ”Jesus sier til ham: ”Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.” Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.”

I den første kristne menighet spilte mirakler også en viktig rolle. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,16. ”Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet.”

Mirakler er en synliggjøring av Guds makt, men samtidig må man være på vakt. Satan er også i stand til å utføre mirakler. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 16,14. ”Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.”