Ιστορία

Μπορούμε να μάθουμε και να ωφεληθούμε από την ιστορία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σ’ εκείνους και γράφτηκαν για τη νουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 10: 11)

Μη ζείτε Μη ζεις στο παρελθόν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά ένα πράγμα κάνω: Λησμονώντας μεν όσα βρίσκονται πίσω, επεκτεινόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της άνω κλήσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 3: 14)