Home / Bibelemner / Historie

Historie

Historisk innsikt er svært viktig og nyttig. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,11. ”Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.”

Ikke lev i fortiden. Det står i Bibelen, Filipperne 3,13.14. ”Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.”