Istorie

Noi putem să învăţăm şi să profităm din istoria noastră.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 10:11. “Toate aceste lucruri li s-au întâmplat lor, pentru ca nouă să ne fie învăţătură de minte, să nu facem şi noi la fel; ele au fost consemnate pentru ca noi, în zilele acestea de pe urmă, să le cunoaştem şi să învăţăm din ele” (NT pe înţelesul tuturor).

Nu trăi în trecut.

Este scris în Biblie: Filipeni 3:13-14. “Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”