Κίνητρα

Ο Θεός μπορεί να δει τα πραγματικά κίνητρά μας. Τίποτα δεν κρύβεται από Εκείνον. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ’ όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει; Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδιά, δοκιμάζω τα νεφρά, για να δώσω στον κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, σύμφωνα με τον καρπό των έργων του." (Ιερεμίας 17: 9 – 10)

Τα σωστά κίνητρα είναι απαραίτητα για να βρει η προσευχή μας ανταπόκριση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ζητάτε και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή πρόθεση, για να δαπανήσετε στις ηδονές σας." (Επιστολή Ιακώβου 4: 3)