Home / Bibelemner / Motiv

Motiv

Gud er i stand til å se de egentlige motivene som ligger bak våre handlinger. Intet er skjult for ham. Det står i Bibelen, Jeremia 17,9-10. ”Hjertet er mer fullt av svik enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det? Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.”

Motivet for vår bønn er viktig for det bønnesvar vi får. Det står i Bibelen, Jakob 4,3. ”Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt; dere vil sløse det bort i nytelser.”