Motive

Dumnezeu poate să ne vadă motivele noastre reale. Nimic nu este ascuns pentru El.

Este scris în Biblie: Ieremia 17:9-10. “Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? “Eu Domnul cercetez inima şi cerc rărunchii, ca să răplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.”

Motive corecte sunt necesare pentru răspunsuri la rugăciune.

Este scris în Biblie: Iacov 4:3. “Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.”