Να προτιμάς αυτούς που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν μια χάρη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Αλλ’ όταν κάνεις υποδοχή, να προσκαλείς φτωχούς, σακάτηδες, χωλούς, τυφλούς. Και θα είσαι μακάριος· επειδή, δεν έχουν να σου ανταποδώσουν· δεδομένου ότι, η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα κατά την ανάσταση των δικαίων.” (Λουκάν 14:13,14)

Δεν πρέπει να αναζητούμε κύρος μέσα στο σώμα του Χριστού (Εκκλησία). Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Για εκείνους, όμως, που νομίζουν ότι είναι κάτι, όποιοι κι αν ήσαν κάποτε, δεν φροντίζω καθόλου· ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου· επειδή, σε μένα, οι επισημότεροι δεν πρόσθεσαν τίποτε περισσότερο.” (Γαλάτες 2:6)

Η ανωτερότητα λόγω του κύρους δεν επιτρέπεται ανάμεσα στους αληθινά πιστούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Αν μεν εκτελείτε τον βασιλικό νόμο, σύμφωνα με τη γραφή: ‘Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου’, κάνετε καλά· αν, όμως, προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες.” (Ιάκωβου 2:8,9)

Στα μάτια του Θεού όλοι μας είμαστε ίσοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Και ο Ιησούς, αφού τους κάλεσε κοντά του, είπε: Ξέρετε ότι οι άρχοντες τω ν εθνών τα κατακυριεύουν, και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν· όμως, δεν θα είναι έτσι ανάμεσά σας· αλλ’ όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, ας είναι υπηρέτης σας· και όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας, ας είναι δούλος σας· όπως ο Γιός τού ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει, και να δώσει την ζωή του λύτρο για χάρη πολλών.” (Ματθαίον 20:25-28)