Home / Bibel ämnen / Status

Status

Bjud in dem som inte kan betala tillbaka. Bibeln säger i Lukasevangeliet  14:13-14   Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.”

Gud tycker inte om status skillnader inom Kristi kropp. Bibeln säger i Galaterbrevet 2:6   Och de som ansågs vara något – vad de en gång varit frågar jag inte efter, Gud tar inte hänsyn till person – inte heller dessa ansedda ville ålägga mig något mera.

Att ge någon fördelar beroende på status är inte acceptabelt bland troende. Bibeln säger i Jakobsbrevet 2:8-9   Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare.

I Guds ögon är alla likställda. Bibeln säger i Matteusevangeliet 20:25-28   Men Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...