Home / Subiecte biblice / Stare socială

Stare socială

Preferaţi pe cei care nu pot să vă răsplătească.

Este scris în Biblie: Luca 14:13-14. “Invită-i, în schimb, pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. Atunci, la învierea celor evlavioşi, Dumnezeu te va răsplăti fiindcă ai invitat din aceia care nu te pot recompensa” (NT pe înţelesul tuturor).

Nu trebuie să se caute la starea socială în Biserica lui Hristos.

Este scris în Biblie: Galateni 2:6. “Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva - orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor - aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adaus nimic.”

Avantajul bazat pe starea socială este inacceptabil între credincioşi.

Este scris în Biblie: Iacov 2: 8-9. “Da, într-adevăr, e bine când ascultaţi întrutotul de porunca Domnului: “Să-ţi iubeşti şi să-ţi ajuţi semenii la fel cum te iubeşti şi te îngrijeşti pe tine însuţi.” Dar tocmai această lege a Domnului o călcaţi voi când îi favorizaţi pe cei bogaţi şi vă linguşiţi pe lângă ei: este un păcat” (NT pe înţelesul tuturor).

In ochii lui Dumnezeu toţi sunt la fel.

Este scris în Biblie: Matei 20:25-28. “Isus i-a chemat şi le-a zis: “Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”