Home / Bibelemner / Status

Status

Vær spesielt hensynsfull mot mennesker som ikke klarer å gjengjelde det du gir dem. Det står i Bibelen, Lukas 14,13-14. ”Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og vanføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få igjen for det når de rettferdige oppstår.”

Statusjag skal ikke forekomme i Kristi menighet. Det står i Bibelen, Galaterne 2,6. ”Og de mest ansette – hvor store de var, betyr ingen ting for meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk – de stilte meg ikke overfor nye krav.”

Det er ikke akseptabelt at visse troende mottar fordeler pga. deres høye status. Det står i Bibelen, Jakob 2,8-9. ”Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere.”

I Guds øyne er vi alle like verdifulle som hverandre. Det står i Bibelen, Matteus 20,25-28. ”Men Jesus kalte dem til seg og sa: ”Dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være de andres trell. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.”