Λεπτομέρειες

Ο Θεός περιμένει από εμάς να φροντίσουμε για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο πιστός στο ελάχιστο και στο πολύ είναι πιστός· και ο άδικος στο ελάχιστο και στο πολύ είναι άδικος." (Λουκάς 16:10)

Τα μικρά πράγματα είναι σημαντικά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πιάστε για μας τις αλεπούδες, τις μικρές αλεπούδες, που αφανίζουν τις αμπέλους· επειδή οι άμπελοί μας βρίσκονται σε άνθηση." (Άσμα Ασμάτων 2:15)