Detalii

Dumnezeu doreşte să avem grijă de detaliile vieţii noastre.

Este scris în Biblie: Luca 16:10. “Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.”

Lucrurile mici sunt importante.

Este scris în Biblie: Cântarea Cântărilor 2:15. “Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile; căci viile noastre sunt în floare.”