Detaily

Bůh očekává, že si budeme v našem životě hledět i detailů. Je to zaznamenáno v Lukášově evangeliu 16,10: “Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.”

I malé věci jsou důležité. Říká to Bible, Leviticus 19,36: “Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země.”