Αξίζει να μιλάμε, αν μιλάμε με ευχαριστία.. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, αρτυμένος με αλάτι, για να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά." (Προς Κολοσσαείς 4:6)

Το να ακούμε με προσοχή δίνει αξία στα λόγια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει, αργός σε οργή·" (Επιστολή Ιακώβου 1:19)