Home / Biblická témata / Rozmluva

Rozmluva

Rozmluva má svou cenu, je-li laskavá. Je to tak napsáno v Bibli, Koloským 4,6: „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“

Nedílnou součást hodnotné rozmluvy tvoří aktivní naslouchání. Čteme o tom v Bibli, List Jakubův 1,19: „Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.“