Η μαύρη μαγεία και η χριστιανική πίστη δεν συμβαδίζουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και έρχονταν πολλοί από αυτούς που πίστεψαν ομολογώντας δημόσια και φανερώνοντας τις πράξεις τους. Πολλοί μάλιστα και από εκείνους που έκαναν μαγείες φέρνοντας τα βιβλία τους, τα κατέκαιγαν μπροστά σε όλους. Και απαριθμώντας την αξία τους βρήκαν ότι ήταν ίση με 50.000 ασημένια νομίσματα." (Πράξεις 19: 18 – 19)

Οποιαδήποτε συμμετοχή στον αποκρυφισμό απαγορεύεται σαφώς από τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: " Αφού μπεις μέσα στη γη, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελύγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας, που να διαπερνάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από την φωτιά ή που να ασκεί μαντεία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή, καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο· και εξαιτίας αυτών των βδελυγμάτων ο Κύριος ο Θεός σου τους διώχνει από μπροστά σου. Τέλειος θα είσαι μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου." (Δευτερονόμιο 18: 9 – 13)