Magie

Magia neagră şi creştinismul nu sunt compatibile.

Este scris în Biblie: Fapte 19:18-19. “Mulţi credincioşi care practicaseră magia neagră îşi mărturisiră faptele şi aduseră cărţile lor cu formule magice şi farmece, făcînd o grămadă mare şi dându-le foc în public” (NT pe înţelesul tuturor).

Orice participare la practicile oculte este clar interzisă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Deuteronom 18:9-13. “După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.”