Home / Bibelemner / Magi

Magi

Svart magi og kristentro er uforenlige. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 19,18-19. ”Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50.000 sølvpenger.”

All aktivitet innen okkult magi er tydelig forbudt i Bibelen. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 18,9-13. ”Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle den styggedom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom herren din Gud driver folkene bort fra deg. Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud.”